Władze KołaWŁADZE KOŁA PZW NR 26 "ENERGETYK"

PREZES KOŁA - JANUSZ FIJAŁKOWSKI tel. 606 611 918

I WICEPREZES – JAN CISZEK

II WICEPREZES – MICHAŁ RESZKA

SKARBNIK – IRENEUSZ KORDOWSKI tel. 606 224 401

SEKRETARZ – ZBIGNIEW FLORCZYK

GOSPODARZ – STANISŁAW BODNAR

CZŁONEK ZARZĄDU – ANDRZEJ STEINKE

CZŁONEK ZARZĄDU – ADRIAN FALKIEWICZ

 Nastąpiła zmiana: zrezygnowała Renata Balcerzak, sekretarzem jest Florczyk Zbigniew

   

  

2. Komisja Rewizyjna

   Kaszubski Bartłomiej             - Przewodniczący

   Wojciechowski Karol             - Z-ca Przewodniczącego

     Żebrowski Grzegorz                -Sekretarz

   Połomski Sławomir                 - Członek

   Car Mariusz                              - Członek

                 

 

3. Sad Koleżeński:

    Fijałkowska Janina      - Przewodnicząca

    Namiel Rafał               - Członek

       Kaszubski Łukasz                  - Członek

 

4. Komisja Egzaminacyjna na kartę wędkarską:

    Karczewski Romuald   - Przewodniczący

    Ciszek Jan                    - Członek

    Bodnar Stanisław         - Członek

    Kordowski Ireneusz      - Członek