Władze KołaWŁADZE KOŁA PZW NR 26 "ENERGETYK"

PREZES KOŁA - BARTŁOMIEJ KASZUBSKI tel. 519554772

I WICEPREZES – JAN CISZEK

II WICEPREZES – MICHAŁ RESZKA

SKARBNIK – IRENEUSZ KORDOWSKI tel. 606 224 401

SEKRETARZ – RAFAŁ NAMIEL

GOSPODARZ – STANISŁAW BODNAR

CZŁONEK ZARZĄDU – ANDRZEJ STEINKE

CZŁONEK ZARZĄDU – JANUSZ FIJAŁKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU- LESZEK KAWA

   

  2. Komisja Rewizyjna

   Florczyk Zbigniew              - Przewodniczący

   Wojciechowski Karol         - Z-ca Przewodniczącego

   Połomski Sławomir              -Sekretarz

    Musiał Jerzy                        - Członek

   Wojciechowski Leszek        - Członek

                 

 

3. Sad Koleżeński:

    Fijałkowska Janina      - Przewodnicząca

    Falkiewicz Adrian         - Członek

       Kaszubski Łukasz          - Członek

 

4. Komisja Egzaminacyjna na kartę wędkarską:

    Ciszek Jan                      - Przewodniczący

    Namiel Rafał                 - Członek

    Florczyk Zbigniew        - Członek

    Bodnar Stanisław         - Członek

    Kordowski Ireneusz      - Członek